Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
EUR Košík
Slovenský Košík
20.03.2018 15:00

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpu tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.kansky.sk   Článok I. Úvodné ustanovenia   Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej aj ako „VOP“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod na doméne s názvom www.kansky.sk a kupujúcim pri nakupovaní tovarov prostredníctvom internetovej domény www.kansky.sk Predmetom predaja v internetovom obchode na čítaj viac...
20.03.2018 15:04

Záručny a reklamančný poriadok

Záručný a reklamačný poriadokspoločnosti KANSKY a.s. so sídlom Žižkova 9, Bratislava, PSČ 811 09 IČO 48083267 Pre označenie tohto dokumentu sa v ďalšom texte používa názov „reklamačný poriadokʺ. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru a vybavovanie nárokov uplatňovaných na základe tohto titulu zo vzťahu podľa obchodných podmienok, pričom tento reklamačný poriadok je súčasťou kúpnej zmluvy čítaj viac...
31.10.2018 17:04

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Nariadenie“ a „Zákon“) I. Základné pojmy Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.   Osobné údaje:  údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne čítaj viac...
1